NKÚ zveřejnil zprávu o kontrole monitorovacího prostředí pro čerpání dotací EU. Žádnou pokutu neudělil

Dnes zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kontrolní závěr z prověřování Přípravy jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU v programovém období 2014+. Prověřil, jakým způsobem Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vytvářelo v letech 2011 až 2016 jednotné metodické prostředí (JMP). Po loňských stanoviscích Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Finančního úřadu (FÚ), které vyvrátily negativní závěry Auditního orgánu MF o způsobu přidělení zakázky na monitorovací systém čerpání strukturálních fondů EU na období 2014–2020, se kontroloři NKÚ touto otázkou již nezabývali. NKÚ neudělil MMR žádnou pokutu.

„NKÚ v mnoha ohledech správně analyzuje důležitý problém rozvoje monitorovacího systém v tom, že některá ministerstva dlouhodobě vznášejí požadavky, které jdou proti myšlence jednotného systému,“ říká Tomáš Jelínek mluvčí společnosti Tesco SW, která je dodavatelem MS2014+. Zpráva NKÚ uvádí, že monitorovací systém MS2014+ se ukázal jako komplikovaný, a to například kvůli množství specifických a individuálních požadavků ze strany poskytovatelů podpory. Pravidla upravující postup při rozdělování evropských dotací, která jsou zpracována na přibližně dvou a půl tisíci stranách, ale nejsou podle NKÚ jednotná. Jednotnost celého konceptu snižuje například to, že Ministerstvo zemědělství si na vládní úrovni vymohlo výjimku pro Program rozvoje venkova a řídí se podle vlastních postupů. Dalším problémem podle kontrolorů je, že závazná pravidla nejsou vymahatelná a není stanoveno, kdo by měl na jejich dodržování dohlížet.

Podle NKÚ má MS2014+ kvůli své komplikovanosti problémy se stabilitou. Ve zprávě je uváděno, že od června 2015 do dubna 2016 vypadával v průměru jedenapůlkrát denně. „Auditoři si však ve své zprávě pletou výpadky systému s hlášeními požadavků na systém. To jsou především žádosti o technickou pomoc s prací v systému, o opravu poškození dat, jež si uživatelé způsobili sami špatným postupem, nebo byly zapříčiněny chybou v nastavení systému řídicím orgánem. Jen asi pětina těchto požadavků se týká řešení nějakých technických problémů, ale to i včetně testovacího a referenčního prostředí, s nímž žadatelé o dotace nepřijdou do styku. V šetřeném období navíc k žádnému komplexnímu výpadku systému nedošlo,“ uzavírá Jelínek.

Zpráva NKÚ

Reakce MMR

2:0 pro Karlu Šlechtovou

Loňský audit systému, kterým tečou všechny žádosti o dotace, málem zastavil čerpání bruselských peněz. Antimonopolní úřad a finanční správa skončily s prověrkami, které auditu odporují. Přečtěte si celý článek, který dnes vyšel v Lidových novinách.

Prezentace systémů MS2014+ na konferenci ISSS

V dnech 4. – 5. dubna 2016 se v Hradci Králové uskutečnil 19. ročník tradiční konference ISSS, zaměřené na rozvoj eGovernmentu a informatizaci společnosti. Účastníci konference se mj. seznámili i s provozem informačního systému MS2014+, a to prostřednictvím dvou prezentací:

(zdroj prezentací: www.isss.cz)

Proč Týdeník Dotyk nechce svým čtenářům říkat pravdu?

Elektronický Týdeník Dotyk (25. března 2016) publikoval kritický článek o IT firmách, které dodávají své služby státním institucím. Šéfreportér Jiří Pšenička shromáždil několik historických článků o společnosti Tesco SW jako významném dodavateli Ministerstva pro místní rozvoj. Z nich udělal shrnující kompilát. Bohužel  se neobtěžoval si informace ověřit ani u společnosti Tesco SW, ani na MMR. Proto je výsledkem nepřesný text, který tvrdí zjevné lži. Když byla redakce na omyly upozorněna, reagovala prohlášením, že si za textem stojí.

Pšenička mj. napsal, že společnost Tesco SW dodala monitorovací systém za minulé rozpočtové období v rozporu se zákonem. To zcela prokazatelně není pravda. Smlouvy Tesco SW s MMR za toto období nikdy nebyly NKÚ nebo ÚOHS v nejmenším kritizovány, protože byly uzavřeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Týdeník Dotyk se bránil tím, že „v zásadě totožným způsobem celou věc vyhodnotila i jiná periodika“ a odkázal na článek České pozice, který skutečně před dvěma lety tvrdil, že MMR uzavřelo smlouvu se společností Tesco SW v rozporu s tehdy platným zákonem. Jenže právě tuto nepravdivou větu Česká pozice po upozornění ze svého webu odstranila. Pšenička to ochoten udělat není, stejně jako nechce slyšet o dalších omylech. Zde najdete celý dopis redakci.

Přes všechna prohlášení o kvalitě novinářské práce, představuje Týdeník Dotyk jen další neprofesionální projekt, který pravděpodobně pracuje na zadání. Jak jinak si odpovědět na otázku, proč nechce svým čtenářům říkat pravdu.

Tomáš Jelínek, mluvčí Tesco SW

Vláda projednala informaci o monitorovacím systému. Má již 23 tisíc uživatelů

V pondělí 8. února vláda ČR na svém pravidelném zasedání projednala a schválila informaci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) o aktuálním stavu monitorovacího systému evropských strukturálních fondů (MS2014+). V lednu bylo pro práci s MS2014+ zaregistrováno více něž 23 tisíc uživatelů. V rámci 192 výzev bylo podáno více než 11 tisíc žádostí, které přesahují podporu 245 mld. Kč.

MS2014+ je funkční a umožňuje předkládání žádostí o podporu, hodnocení a výběr zaregistrovaných žádostí a jejich další administraci. Postupně probíhá další rozvoj MS2014+ v závislosti na dokončení a schvalování příslušných metodických dokumentů, jejich následných aktualizací a vznesených požadavků ze strany jednotlivých řídicích orgánů operačních programů.

Pro technické dotazy žadatelů je určena hromadná e-mailová adresa ms14.help.tech@mmr.cz . MMR plánuje rozšířit možnosti podpory uživatelů prostřednictvím centrální telefonní linky.

 

První proplacené prostředky hlásí Operační program Technická pomoc

(21. 1. 2016, www.mmr.cz)
První platby na účty příjemců v novém Operačním programu Technická pomoc pro období 2014-2020 byly proplaceny. Následovat budou brzy další. „Jde o jedny z prvních plateb v novém programovém období pro příjemce, což dokazuje, že systém je již připraven po všech stránkách pro realizaci projektů. V následujících týdnech se očekává, že budou schváleny další projekty z tohoto operačního programu, tentokrát hlavně na činnosti Národního orgánu pro koordinaci a Platebního a certifikačního orgánu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Více informací naleznete v tiskové zprávě MMR ČR.

Brusel NEzastavil čerpání dotací kvůli monitorovacímu systému

(www.mmr.cz, 26. 10. 2015)
Tuto nepravdu zveřejnil dnes server neovlivni.cz. Celý materiál je postaven na současném dopise z Evropské komise (EK). Evropská komise skutečně tento dopis poslala, ale pro Českou republiku v něm není nic jiného, než co bylo široce diskutováno médii v obdobném dopise už v červnu tohoto roku, a to, že pokud nalezne Policie ČR pochybení ve veřejné zakázce na monitorovací systém z doby vlády Petra Nečase (ODS), EK tento systém neproplatí. V dopise je navíc pouze žádost, aby Česká republika specifikovala, jaká opatření přijme. Více informací naleznete na www stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.