Seznam prvků kritické infrastruktury je aktualizován o systémy MS2014+ a ORG

Informační systémy MS2014+ a ORG jsou novými prvky kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu. Stalo se tak na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 25. května 2015.