Společnými silami dokážeme problémy na MPO vyřešit v co nejkratší době

(www.mmr.cz, 26. 9. 2015)
Společným zájmem obou ministerstev (MPO a MMR) je co nejhladší čerpání peněz z Evropské unie. Proto také MMR bere zpětnou vazbu uživatelů i zadavatelů výzev do monitorovacího systému MS2014+ velmi vážně a snaží se dopředu upozorňovat na možné problémy. Více informací  naleznete na www stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.