Vláda projednala informaci o monitorovacím systému. Má již 23 tisíc uživatelů

V pondělí 8. února vláda ČR na svém pravidelném zasedání projednala a schválila informaci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) o aktuálním stavu monitorovacího systému evropských strukturálních fondů (MS2014+). V lednu bylo pro práci s MS2014+ zaregistrováno více něž 23 tisíc uživatelů. V rámci 192 výzev bylo podáno více než 11 tisíc žádostí, které přesahují podporu 245 mld. Kč.

MS2014+ je funkční a umožňuje předkládání žádostí o podporu, hodnocení a výběr zaregistrovaných žádostí a jejich další administraci. Postupně probíhá další rozvoj MS2014+ v závislosti na dokončení a schvalování příslušných metodických dokumentů, jejich následných aktualizací a vznesených požadavků ze strany jednotlivých řídicích orgánů operačních programů.

Pro technické dotazy žadatelů je určena hromadná e-mailová adresa ms14.help.tech@mmr.cz . MMR plánuje rozšířit možnosti podpory uživatelů prostřednictvím centrální telefonní linky.