Monitorovací systém evropských fondů pro rozpočtové období 2014–2020

Monitorovací systém evropských fondů pro rozpočtové období 2014–2020 je nejkomplexnější informační systém v České republice. V souvislosti s úniky „návrhu zprávy o auditu“ monitorovacího systému, který sepsali úředníci Ministerstva financí ČR, se v médiích objevila celá řada nepravdivých informací o jeho parametrech, minulosti, funkčnosti, ceně apod. Proto se společnost TESCO SW, jež na základě veřejné soutěže vytvořila aplikaci MS2014+, rozhodla založit tyto stránky. Měly by sloužit všem, které zajímají fakta o současnosti i minulosti monitorovacího systému.

Monitorovací systém MS2014+ (2014-2020)

Základní parametry a funkcionalitu systému definuje legislativa EU, upřesněná jednotným metodickým prostředím, formulovaným v gesci MMR. Tyto parametry jsou postupně upřesňovány.

Klíčové charakteristiky systému MS2014+:

⇒  zahrnuje celý životní cyklus dotačních programů i žádostí/projektů, tedy od přípravy operačních programů, vyhlašování výzev, podávání žádostí, jejich hodnocení a schvalování, po realizaci projektů, proplácení a následné kontroly, uzavírání a vyhodnocování.

  administruje a řídí všechny evropské dotace ČR v rámci programového období 2014–2020 kromě dotací poskytovaných pro oblast  zemědělství.

  základní funkcionalita MS2014+ je mimořádné obsáhlá. Zahrnuje celkem:

  • 15 komplexních procesních modulů a 6 podpůrných modulů,
  • celkem přes milion řádků programového kódu,
  • napojení desítkami druhů rozhraní na více jak 100 dalších systémů ČR i EK.

technicko-technologické parametry jsou aplikovány ty nejmodernější. Využívá nástroje a komponenty světových firem (Oracle, Microsoft, …)

  maximálně náročné provozní parametry v návaznosti na:

  • zapojení 5.000 administrátorů (úředníků),
  • zapojení 100. 000 žadatelů/příjemců,
  • předpoklad 120.000 podaných žádosti o podporu,
  • předpoklad 80. 000 realizovaných projektů,
  • pokrytí celé ČR v provozním režimu 7 x 24 x 365,
  • záměr zahrnutí systému do kritické informační infrastruktury ČR.

  plná kompatibilita s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, které členským státům ukládá realizovat všechny výměny informací prostřednictvím systému pro elektronickou výměnu údajů.

  nejvyšší bezpečnostní opatření v oblasti ochrany osobních údajů i při zabezpečení citlivých finančních a realizačních dat.

  lze tedy konstatovat, že se jedná nejen o jeden z nejrozsáhlejších informačních systémů ČR, pružně reagující na požadavky EU a ČR, ale i s požadavkem na velmi dlouhou dobu udržitelnosti.

  příprava MS2014+ v datech

září 2011 vláda pověřila MMR přípravou systému
31. 8. 2012 vyhlášeno výběrové řízení s názvem Pořízení Aplikace MS2014+
6. 6. 2013 podepsána smlouva o dílo na dodávku Aplikace MS2014+ (Tesco SW) a smlouva o poskytování služeb a servisní podpory a rozvoje MS2014+
srpen 2014 systém ve stavu umožňujícím zahájení administrace dotačních programů/projektů
4. 11. 2014 zahájení ostrého provozu Aplikace MS2014+, spuštěny služby datového centra

V Olomouci dne: 4. 5. 2015
Ing. Svatopluk Beneš, TESCO SW a.s., člen představenstva odpovědný za realizaci MS2014+