Historie MS

Co je MS2014+

MS2014+ je rozsáhlý informační systém, který má za cíl zajistit kompletní administraci, řízení, monitoring a kontrolu všech operačních programů hrazených z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020. Zabezpečuje činnosti a procesy u všech evropských dotací kromě oblasti zemědělství. Měl by propojit přibližně až 5 tisíc úředníků a 100 tisíc žadatelů.

Vláda zadala úkol vybudovat MS2014+ jako universální systém pro všechny operační programy Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. V současném programovém období klade EU důraz (viz nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 1303/2013) na plnou elektronizaci procesu správy evropských dotací, což se odrazilo v zásadních technologických inovacích MS2014+.

Klíčové charakteristiky systému MS2014+ (PDF soubor)

Co je MSC2007

V předchozím programovém období bylo vedle sebe provozováno pět samostatných informačních systémů. Vedle univerzálních systémů, které vybudovalo, provozovalo a poskytovalo operačním programům Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a Centrum pro regionální rozvoj ČR, si Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR vybudovaly a provozovaly své vlastní systémy. MSC2007 je centrálním systémem, který zastřešoval informační systémy jednotlivých operačních programů.

MMR vyhlásilo v roce 2001 regulérní otevřené výběrové řízení na systém centrálního monitorování dotačních programů EU (tehdy MSSF-CENTRAL a dnes MSC2007). Pořadí uchazečů v této soutěži bylo následující: 1. IBM, 2. ICL (dnes S&T). 3. TESCO SW a 4. Gordic.

Součástí uzavřené smlouvy byl také závazek dodání tzv. Alfa verze hotového softwarového produktu MSSF-CENTRAL do půlroku od podpisu smlouvy. To se tehdy společnosti IBM nepodařilo, protože budovala systém na zelené louce, proto ministerstvo pro porušení smluvního závazku poptalo dodávku u druhého účastníka soutěže, společnosti ICL (dnes S&T).

Společnost ICL dokázala podmínky smlouvy naplnit a Alfa verzi systému MSSF-CENTRAL včas dodat, protože její nabídka byla založena na dodání a customizaci hotového softwarového produktu z Velké Británie. MMR má se společností S&T uzavřenou smlouvu dodnes.