NKÚ zveřejnil zprávu o kontrole monitorovacího prostředí pro čerpání dotací EU. Žádnou pokutu neudělil

Dnes zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kontrolní závěr z prověřování Přípravy jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU v programovém období 2014+. Prověřil, jakým způsobem Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vytvářelo v letech 2011 až 2016 jednotné metodické prostředí (JMP). Po loňských stanoviscích Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Finančního úřadu (FÚ), které vyvrátily negativní závěry Auditního orgánu MF o způsobu přidělení zakázky na monitorovací systém čerpání strukturálních fondů EU na období 2014–2020, se kontroloři NKÚ touto otázkou již nezabývali. NKÚ neudělil MMR žádnou pokutu.

„NKÚ v mnoha ohledech správně analyzuje důležitý problém rozvoje monitorovacího systém v tom, že některá ministerstva dlouhodobě vznášejí požadavky, které jdou proti myšlence jednotného systému,“ říká Tomáš Jelínek mluvčí společnosti Tesco SW, která je dodavatelem MS2014+. Zpráva NKÚ uvádí, že monitorovací systém MS2014+ se ukázal jako komplikovaný, a to například kvůli množství specifických a individuálních požadavků ze strany poskytovatelů podpory. Pravidla upravující postup při rozdělování evropských dotací, která jsou zpracována na přibližně dvou a půl tisíci stranách, ale nejsou podle NKÚ jednotná. Jednotnost celého konceptu snižuje například to, že Ministerstvo zemědělství si na vládní úrovni vymohlo výjimku pro Program rozvoje venkova a řídí se podle vlastních postupů. Dalším problémem podle kontrolorů je, že závazná pravidla nejsou vymahatelná a není stanoveno, kdo by měl na jejich dodržování dohlížet.

Podle NKÚ má MS2014+ kvůli své komplikovanosti problémy se stabilitou. Ve zprávě je uváděno, že od června 2015 do dubna 2016 vypadával v průměru jedenapůlkrát denně. „Auditoři si však ve své zprávě pletou výpadky systému s hlášeními požadavků na systém. To jsou především žádosti o technickou pomoc s prací v systému, o opravu poškození dat, jež si uživatelé způsobili sami špatným postupem, nebo byly zapříčiněny chybou v nastavení systému řídicím orgánem. Jen asi pětina těchto požadavků se týká řešení nějakých technických problémů, ale to i včetně testovacího a referenčního prostředí, s nímž žadatelé o dotace nepřijdou do styku. V šetřeném období navíc k žádnému komplexnímu výpadku systému nedošlo,“ uzavírá Jelínek.

Zpráva NKÚ

Reakce MMR