Wagenknecht: „Auditní zpráva není žádné správní rozhodnutí, je to jen podklad pro Brusel“

Dne 18. 5. 2015 vyšel v Lidových novinách rozhovor s náměstkem ministra financí Lukášem Wagenknechtem. Ten v rozhovoru zmínil mj. i audit monitorovacího systému MS2014+. Tuto část rozhovoru naleznete zde.